Innovation Award 2019

De criteria voor 2019 wijken niet in grote mate af van de vorige edities. Uitgangspunt is dat de innovatie een product, dienst of samenwerkingsverband kan zijn. En zowel technologisch als niet-technologisch van aard. Bij een technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten, diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innovatie is sprake bij vernieuwingen in de organisatie of de samenwerking tussen organisaties.

Elders op deze pagina treft u de criteria aan. Klik hier voor een pdf-versie van de criteria.

Mocht u belangstelling hebben voor een inzending gelieve dan contact op te nemen met de secretaris van de jury. ( 06 51 50 84 17 / secretaris@innovationawardzhz.nl ). Hij zal met u de verdere procedure doornemen.

Aanmelden graag vóór 22 maart 2019 a.s.

Informatie over de nominaties via de secretaris van de jury: Arie van den Herik, telefoon 06 51 50 84 17 of email: secretaris@innovationawardzhz.nl

De jury beoordeelt de innovatie (product of dienst) op onder meer de volgende beoordelingscriteria:

1 Economische impact/ondernemerschap

 • Is het bedrijf de juiste partij: afdoende gefinancierd, arbeid, ambitie, kennis en kunde
 • Omschrijft het plan geloofwaardig op welke markt/klant behoefte de innovatie ingrijpt en hoe de ondernemer hier geld mee kan genereren
 • Welke partners heeft het bedrijf op het oog? Wat is hun bijdrage?
 • Hoe wordt de innovatie en de “vermarkting” gefinancierd? Is het plan daarbij voldoende onderbouwd middels bv. groeiprognoses, financiering en werkkapitaalontwikkeling.
 • Is de innovatie getoetst aan de huidige wet- en regelgeving

2 Maatschappelijke impact

 • In welke mate draagt de innovatie bij aan een circulaire economie?
 • Wat is het effect op veiligheid, gezondheid, milieu en mobiliteit en is daarbij het belang van alle betrokken partijen in ogenschouw genomen en zichtbaar gemaakt?
 • Is er sprake is van een verdere, maatschappelijke, impact en wat is de afweging t.o.v. de kosten.

3 Karakter van de innovatie

 • Betreft de innovatie een product/dienst, een proces of een businessmodel?
 • Is de innovatie een doorbraak (disruptief) of incrementeel (gericht op groei).
 • Is de innovatie breed toepasbaar in het betreffende vakgebied, nog niet eerder vertoond.
 • Is de innovatie een bestaand concept dat op een aangepaste wijze wordt toegepast zodat het aantoonbaar meer nut in de markt bewijst?

Privacy settings

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen. Hieronder kunt bekijken welke onderdelen wij gebruiken, en kunt u deze optie eventueel uitschakelen.

Privacy policy | Sluit
Instellingen