Inschrijven

U kunt zich vanaf nu inschrijven als kandidaat voor de Innovation Award ZHZ 2020. Zie de informatie hieromtrent op deze website.

Wat is de Innovation Award ZHZ 2020?

Op woensdag 30 september 2020 wordt de Innovation Award ZHZ 2020 voor de 7e maal uitgereikt aan een persoon of onderneming die zich weet te onderscheiden op het gebied van innovatie, verbetering en verandering. Deze prijs is niet meer weg te denken in de regio ZHZ. Innovatieve bedrijven die mooie innovaties weten te realiseren, nieuwe concepten weten te bedenken en succesvol zijn met vernieuwende producten. Wie gaat er in 2020 met de eer strijken? Meld je aan als kandidaat of breng iemand onder de aandacht van de jury. Ook samenwerkingsverbanden die inzetten op vernieuwing en innovatie komen in aanmerking.

De Innovation Award ZHZ 2020 is een samenwerking tussen verschillende opleidingsinstituten en het bedrijfsleven in de regio. Ook de regionale overheid hecht grote waarde aan het onder de aandacht brengen bij het grote publiek van de innovatieve ZHZ regio. Deze prestigieuze award mag zich dan ook verheugen in grote belangstelling van eenieder die innovatie in de regio ZHZ een warm hart toedraagt. De regio kenmerkt zich door technische hoogstandjes als het gaat om productinnovatie. Echter, ook dienstverlenende bedrijven kunnen meedingen naar de verschillende prijzen.

Beoordelingscriteria

De innovatie moet “nieuw” zijn en van “waarde” zijn; de innovatie kan betrekking hebben op product/dienst, een proces of business model vervolgens hanteert de jury de onderstaande criteria:

Economische impact/ondernemerschap

  • Is het bedrijf de juiste partij: afdoende gefinancierd, arbeid, ambitie, kennis en kunde
  • Omschrijft het plan geloofwaardig op welke markt/klant behoefte de innovatie ingrijpt en hoe de ondernemer hier geld mee kan genereren
  • Welke partners heeft het bedrijf op het oog? Wat is hun bijdrage?
  • Hoe wordt de innovatie en de “vermarketing” gefinancierd? Is het plan daarbij voldoende onderbouwd middels bv groeiprognoses, financiering
    en werkkapitaalontwikkeling.
  • Is de innovatie getoetst aan de huidige wet- en regelgeving

Maatschappelijke impact

  • In welke mate draagt de innovatie bij aan een circulaire economie?
  • Wat is het effect op veiligheid, gezondheid, milieu en mobiliteit en is daarbij het belang van alle betrokken partijen in ogenschouw genomen en zichtbaar gemaakt?
  • Is er sprake is van een verdere, maatschappelijke, impact, en wat is de afweging t.o.v. de kosten.

Wij nemen contact met je op!

Arie van den Herik (Secretaris van de jury) neemt namens Innovation Award ZHZ contact met je op wanneer je jouw gegevens achterlaat in het formulier.

T 06 51 50 84 17 (Arie van den Herik)
E secretaris@innovationawardzhz.nl

Meld je aan

Durf jij het aan?

Ja, ik denk dat ik in aanmerking kom voor de Innovation Award ZHZ 2020. Neem daarom contact met mij op. Ik zal je dan mijn verhaal vertellen.

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen