Interview juryvoorzitter Kees-Jan Mes Innovation Award ZHZ

Kees-Jan Mes

Interview juryvoorzitter Kees-Jan Mes Innovation Award ZHZ

Posted by: HJ Media Groep Category: Geen categorie Comments: 0

Deelname aan de Innovation Award ZHZ legt geen windeieren

Met de jaarlijkse uitreiking van de Innovation Award ZHZ willen de organiserende partijen een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Maar wat moeten bedrijven doen om in aanmerking te komen voor de award en wat levert de prijs op? We leggen de vragen voor aan juryvoorzitter Kees-Jan Mes.

“Innovaties en innovatieve bedrijven verdienen het om voor het voetlicht gebracht te worden. Er zijn in de regio zoveel mooie innovaties waar wij geen weet van hebben. De prijs is een aanmoediging en stimuleert en motiveert bedrijven om door te gaan met innoveren en hun innovaties aan de buitenwereld te tonen. Wat de prijs of een nominatie oplevert? Voor bedrijven genereert het veel positieve publiciteit en het geeft energie om verder te gaan met de innovatie. Meerdere winnaars en genomineerden hebben aangegeven dat de deelname aan de Innovation Award ZHZ hen geen windeieren heeft gelegd en zelfs meer business gegenereerd heeft.”

De criteria voor inzendingen zijn door de vakkundige jury bepaald. Mes vertelt dat een innovatie ”vernieuwend en van waarde moet zijn”. “De innovatie moet in ieder geval iets nieuws in zich hebben, een element wat nog niet eerder is bedacht of toegepast. De innovatie betrekking hebben op een product, dienst of voortbrengingsproces. Bij de beoordeling letten wij vooral op de potentiele economische impact en dito maatschappelijk waarde. Innovaties hebben een streepje voor als ze een bijdrage leveren aan een groot maatschappelijk vraagstuk, zoals milieu en veiligheid.” Mes benadrukt dat niet alleen bedrijven uit de maritieme sector kunnen meedingen naar de award. “We hopen dat bedrijven uit de meest diverse branches zich aanmelden. De innovaties kunnen heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis die vanwege een herinrichting de wachttijden weet te verkorten.”

Als directeur van Pon Power weet Kees-Jan Mes als geen ander wat innoveren voor een bedrijf betekent. “In de regio is net als bij Pon Power energietransitie een belangrijk thema. Samen met Caterpillar en anderen binnen de regio zijn we continue aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor onze producten en waar we kunnen verbeteren. Dit heeft geleid tot efficiëntere en zuinigere toepassingen van motoren en generatoren, maar vooral ook tot schonere afvoergassen Ik wil hiermee aangeven overtuigd te zijn dat de beste innovaties in samenwerking tot stand komen en dat we innovaties met elkaar moeten blijven delen. De uitreiking van de Innovatie Award is het uitgelezen moment om te tonen wat we in de regio in huis hebben.”

Voor bedrijven die een drempel ervaren om zich aan te melden, heeft de stichting een nieuw concept bedacht. Mes legt uit: “Voor bedrijven die zich afvragen of hun innovatie aan de eisen voldoet of het lastig vinden om de gevraagde informatie goed op papier te krijgen, komt secretaris Arie van den Herik graag langs.” Deze dienst heeft het afgelopen jaar al duidelijk zijn vruchten afgeworpen. “We hadden meer hoogwaardige aanmeldingen dan ooit! Maar uiteraard brengt ook de bekendheid van de Innovation Award ZHZ en toegevoegde waarde van de prijs met zich mee dat steeds meer bedrijven geïnteresseerd zijn om mee te doen.”

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen