info@innovationawardzhz.nl
0180-33 16 00

Iv-Infra en Veth Propulsion genomineerden Innovation Award ZHZ

De jury van de Innovation Award ZHZ heeft uit tien inzendingen twee genomineerden gekozen: Iv-Infra en Veth Propulsion. Een van deze organisaties zal er op woensdag 14 juni in het Postillion Hotel in Dordrecht met de prijs vandoor gaan.

Iv-Infra dingt mee met de innovatie proefbelasting. Deze bestaat eruit dat enerzijds een fysiek, beweegbaar apparaat is ontwikkeld om een zeer groot gewicht gecontroleerd en stapsgewijs op een geconcentreerde locatie aan te brengen op de brug, waarmee een koppeling is gelegd met een hoogwaardig monitoringsnetwerk. Hiermee worden vervormingen/verplaatsingen gemeten. Anderzijds is een protocol ontwikkeld, waarmee snel (binnen een dag), accuraat (nauwkeurigheid van 0.1 mm) en veilig (kans op bezwijken nihil) de proefbelasting kan worden uitgevoerd. Belangrijk voor de snelheid en de overlast is, dat het meetnetwerk nìet aan de onderzijde van de te beproeven brug hoeft te worden aangebracht. Wie hiervan profiteren? Alle gemeenten met bruggen waarvan het inwinnen van gegevens om een herberekening te maken kostbaar is of dat reeds uitgevoerde herberekening een te lage belastbaarheid oplevert.

Integrated L Drive is de productierijpe innovatie van Veth Propulsion. De eerst zal in oktober dit jaar gebouwd zijn en geleverd worden voor het eerste project. Wat het is? Een product bestemd voor schepen. Het is vooral interessant voor schepen waar de ruimte voor de voorstuwing beperkt is en waar een efficiënt voorstuwingssysteem vereist is. De innovatie zal impact hebben op het klimaat door de brandstofbesparing die gerealiseerd zal worden, maar ook op de veiligheid. De innovatie maakt het mogelijk om 360 bestuurbare thrusters toe te passen op schepen die voorheen alleen conventionele oplossingen konden toepassen. De wendbaarheid is vele malen groter met een thruster en daarmee dus veiliger.

Partners Innovation Award 2018