Studenten winnen Scholarship

Innovation Award 2016

Studenten winnen Scholarship

Posted by: HJ Media Groep Category: Geen categorie Comments: 0

Tijdens het Innovatie Award diner vond ook de uitreiking van de NexTech Scholarship  plaats. Bert Bult en André Boer reikten de studiebeurzen uit aan talentvolle leerlingen die voor techniek op hbo- of wo-niveau kiezen in hun vervolgopleiding.

Op grond van hun profielwerkstuk werd de keuze door de jury gemaakt. De studiebeurzen voor vier jaar (€ 2.100 per jaar) werden toegekend aan Liscia Beenhakker, Julia Bartels, Lisanne de Koning, Bart van der Hee, Edwin van der Kooij en Mirthe Mampaey. De jury prees de prijswinnaars om hun motivatie en passie. Zij zien op de scholen studenten met veel potentie met een mooie toekomst voor zich.

Bart van der Hee gaf aan het een hele eer te vinden om een Scholarship te winnen. “Er deden best veel mensen mee.” Ook Mirte stak haar blijdschap niet onder stoelen of banken. “Deze financiële ondersteuning is fijn, studeren is nou eenmaal superduur.” Liscia gaf aan al gespaard te hebben voor haar studie, maar het geld te willen gebruiken voor studies in het buitenland. En ook voor Julia Bartels en Lisanne de Koning betekent het winnen van de Scholarship veel: “Je voelt je echt gewaardeerd.”

NexTech

NexTecH is in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij en de voormalige HTS, onder de naam Industriefonds. In 2011 is deze naam veranderd in NexTecH.

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Om dit doel te bereiken, stelt NexTecH financiële middelen beschikbaar aan gevestigde technologische bedrijven en hun individuele medewerkers én aan techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

Sinds 2015 verstrekt NexTecH ook studiebeurzen aan scholieren in 4/5 HAVO en 5/6 VWO. Door het kiezen van een profielwerkstuk met een technische inhoud en vervolgens het kiezen van een technische studie op HBO c.q. WO-niveau kunnen leerlingen een studiebeurs winnen. Het profielwerkstuk is een praktische opdracht die als een soort ‘meesterproef’ dient. De leerlingen  maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel.

NexTecH beoordeelt de profielwerkstukken met een technologische inhoud. De beste vier werkstukken krijgen een studiebeurs (per profielwerkstuk mogelijk meer leerlingen). Per profielwerkstuk wordt een studiebeurs van in principe € 2.100 per jaar voor de duur van vier jaar ter beschikking gesteld. De uitkering is per werkstuk ongeacht het aantal leerlingen. Het bestuur van NexTecH zal jaarlijks de hoogte van de beurzen vaststellen.

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen